Informació

Horari Menjador

Setembre i juny: de 13’00 a 15’00h.

Octubre a maig: de 14’00h a 17’00h.

El menjador és un servei complementari de caràcter educatiu i assistencial del que pot beneficiar-se tota la comunitat escolar, on es pretén crear hàbits d’alimentació, higiènics i dietètics. Té, doncs, una doble finalitat:

– Educativa: ensenyant l’alumnat a comportar-se correctament a taula, a utilitzar els coberts, tovallons, etc, fomentant la convivència i el companyerisme, respectant els altres i desenvolupant actituds de bon comportament col·lectiu i creant hàbits d’higiene alimentària, acostumant-se a prendre les mesures higièniques convenients i a menjant tot tipus d’aliments necessaris pel normal desenvolupament físic.

– Assistencial: és un servei complementari d’ajuda a l’escolarització.

  • Hi ha tres modalitats de pagament:
  1. Alumnes amb beca de Conselleria.
  2. Alumnes que fan ús de menjador els mesos complets.
  3. Alumnes que fan ús del menjador dies solts.

*Els justificants de pagament s’han de dipositar dins la bústia de Menjador, ubicada a la zona de despatxos.

– L’alumnat ha de menjar tot allò que se li servisca, amb la seguretat que les minutes han estat elaborades seguint les directrius del Servei de Menjadors Escolars.

– Les famílies hauran d’acreditar per escrit (mitjançant certificació mèdica) qualsevol tractament de l’alumnat que requerisca d’un règim alimentari especial.

Davant qualsevol dubte han d’adreçar-se a l’Encarregat del Menjador:

> Guillem Bolufer Ginestar