AFA CEIP Port de Xàbia

L’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) és una entitat d’intervenció ciutadana en la qual s’integren voluntàriament les i els representants legals de l’alumnat d’un centre escolar.

Conforme als articles 72 i 75 dels Reglaments Orgànics i Funcionals de Centres de Primària i Secundària respectivament, són entitats per a la participació i col·laboració en el funcionament dels centres educatius a través dels òrgans que els són propis: la presidència i la junta directiva de l’associació de pares i mares del centre.

El seu objectiu principal és afavorir la participació organitzada en la gestió i control dels centres educatius i la programació general de l’ensenyament.

Participar consisteix en co-responsabilitzar-se en les tasques col·lectives, suggerir idees, interessar-se per aquells aspectes de l’educació que afecten als nostres fills i filles. Tindre una informació i una formació per a opinar amb coneixement de causa e intervenir. No és un fi, és un mitjà. La fi consisteix en aconseguir un sistema educatiu de major qualitat que prepare als nostres fills i filles per a la vida.

Les famílies tenim una responsabilitat important de la qual no ens podem desfer en cap moment: la d’interessar-nos pel procés educatiu dels xiquets i les xiquetes.

Com podem participar?

Fonamentalment mitjançant l’AFA i també com a representant dels pares i mares en el Consell Escolar del Centre.

Les AFA deuen ser organitzacions vives on pares i mares s’informen, es formen i participen en activitats i debats, així com en la gestió del centre educatiu en el qual estiguen matriculats els seus fills i filles.

Beneficis de pertànyer a l’AFA:

– Subvencions en activitats extraescolars.

– Jornades de convivència amb la resta d’AFA de Xàbia, acampades, rutes de senderisme…

– Xerrades d’interès per a pares i mares.

– Col·laboració econòmica amb el centre.

– Assessorament legal sobre assumptes relacionats amb l’educació pública mitjançant la FAPA (Federació Provincial d’AFA).

– Diversos obsequis.

Inscripció AFA CEIP Port de Xàbia

La quota és única per família, tan sols 20 €!

La inscripció es realitza mitjançant ingrés bancari cada any, al principi del curs escolar.