Projecte ACORD: ACCIÓ COL·LABORATIVA I RECERCA DOCENT

Què és el projecte ACORD?
Els projectes d’innovació i transferència ACORD incentiven l’apropament dels centres educatius no universitaris cap a metodologies d’investigació que desencadenen la transformació educativa amb la col·laboració de grups de recerca universitaris o d’altres institucions de recerca públiques.

Quins objectius tenen tots els projectes ACORD?
a) Desplegar la recerca i fomentar la investigació, innovació i transferència de coneixement.
b) Dirigir la investigació cap a temàtiques com són: igualtat, feminisme; sostenibilitat, ecologisme i reptes socials; ciències i tecnologies; multilingüisme; metodologies participatives i avaluació; memòria democràtica; educació emocional i afectivosexual; llengua, identitat i territori; música, dansa i cultura popular.
c) Potenciar la cooperació entre centres educatius no universitaris i universitaris.

Quin projecte ACORD anem a desenvolupar a la nostra escola?
Al CEIP Port de Xàbia anem a desenvolupar un projecte ACORD per tal d’investigar com el paper de les tradicions culinàries i gastronòmiques influeixen en la consecució d’una alimentació saludable i sostenible.

Quines activitats anem a realitzar?
Durant els cursos escolar 2023-2024 i 2024-2025, durem a terme les següents activitats amb el nostre alumnat, juntament amb la comunitat educativa i la xarxa d’aliances educatives PORT:

 1. Tallers de cuina i elaboració de plats tradicionals i sostenibles, comptant amb cuineres i cuiners del territori i altres organitzacions que formen part del nostre Projecte d’Aliances Educatives.
 2. Intercanvis gastronòmics amb agents de la comunitat educativa, basats en la cuina tradicional, respectant els productes de temporada i proximitat, així com els processos d’elaboració, conservació i aprofitament.
 3. Intercanvis gastronòmics amb agents de la comunitat educativa, basats en la cuina intercultural, posant en valor la riquesa de la diversitat cultural del nostre centre.
 4. Tallers de recuperació de la gramàtica culinària i gastronòmica de la dieta mediterrània, afavorint la transmissió de coneixements intergeneracional.
 5. Eixides per tal d’impulsar el consum de productes de proximitat, incloses herbes i plantes mengívoles i respectar-ne l’estacionalitat, a més d’afavorir la biodiversitat i la sostenibilitat.
 6. Tallers d’experimentació i sensorials per descobrir el plaer de menjar de manera sana, sostenible i equilibrada.
 7. Activitats amb experts per tal de recuperar i posar en valor el llegat de la dieta mediterrània, conjugant tradició i cultura.
 8. Jornades amb la comunitat educativa i també obertes al barri, d’experiències gastronòmiques saludables i sostenibles.
 9. Xerrades-col·loquis sobre com els plats tradicionals aporten una alimentació saludable, atractiva i saborosa.
 10. Tallers bones pràctiques en alimentació, nutrició, cuina i gastronomia.
 11. Xerrades arrelades al context cultural i geogràfic on vivim ajudant-nos a reforçar la sociabilitat i la sostenibilitat.
 12. Taller d’elaboració d’un díptic divulgatiu per a la comunitat educativa sobre el projecte.
 13. Difusió del díptic a través del web del centre i del web de La Càtedra Carmencita d’estudis del sabor gastronòmic de la Universitat d’Alacant.
 14. Divulgació radiofònica i en format podcast a través del programa radiofònic El Setrill, dedicat a gastronomia, tradicions culinàries i salut, que s’emet des de Ràdio Sant Vicent.
 15. Activitat de difusió a la localitat i fora de la localitat dels resultats obtinguts, mitjançant la preparació d’una exposició o vídeo resum dels plats tradicionals recuperats i les activitats complementàries.
 16. Presentació dels resultats en congressos i reunions científiques.
 17. Publicació dels resultats en revistes científiques dels àmbits de la innovació educativa, la gastronomia i la nutrició.
 18. Redacció d’un receptari amb una selecció dels plats tradicionals recuperats per l’alumnat amb recomanacions culinàries, gastronòmiques i dietètiques nutricionals a la publicació: 34 plats, 34 comarques
 19. Elaboració d’un quadern de Bones Pràctiques per a la comunitat educativa.
 20. Presentació i difusió del projecte a l’Universitat d’Alacant i a altres centres de FP i CDT de la província.

Què volem aconseguir amb aquest projecte ACORD?
Amb el desenvolupament de les activitats dalt exposades perseguim assolir els següents objectius:

 1. Vincular el PEC amb una investigació educativa transformadora.
 2. Apropar al nostre centre cap a metodologies d’investigació, elaboració de projectes d’investigació i innovació que ens permeten introduir canvis per tal d’afrontar exitosament els reptes educatius i socials que planteja l’aposta per la sostenibilitat des del mon de la cuina i tot el que l’envolta.
 3. Treballar cap l’assoliment dels ODS de l’Agenda 2030, especialment els ODS 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 i 17.
 4. Investigar el paper de les tradicions culinàries i gastronòmiques en la consecució d’una alimentació saludable, saborosa i sostenible.
 5. Investigar els sistemes agroalimentaris locals i la necessitat de promoure una cuina i una gastronomia de proximitat des dels paràmetres de l’agroecologia i l’eco-gastronomia.
 6. Treballar des d’una visió integral de la cuina: alimentació saludable, producte de proximitat, dignificació professional, nutrició, economia, producció i consum sostenible.
 7. Ampliar i garantir la formació competencial de l’alumnat pel que fa a la presa de consciència, des d’edats primerenques, de conductes relacionades amb una alimentació saludable, equilibrada i sostenible.
 8. Previndre malalties i problemes de salut com la malnutrició, l’obesitat i els trastorns del comportament alimentari.
 9. Mantindre per part de l’alumnat una dieta més adequada evitant comportaments i hàbits perniciosos per a la salut derivats de la publicitat o de la pressió mediàtica i el consumisme.
 10. Desenvolupar aprenentatges i procediments que afavorisquen la capacitat d’adquirir, elaborar i consumir aliments saludables de manera que els xiquets i les xiquetes siguen capaços de cuinar, cultivar i entendre d’on procedeixen els seus aliments i quin efecte tenen en el medi ambient.
 11. Dotar els xiquets i les xiquetes de les habilitats i els coneixements necessaris per a prendre decisions assenyades, tant ara com en el futur, sobre la seua pròpia salut i la del planeta.
 12. Fomentar el diàleg intergeneracional i intercultural.