Accés amb la identitat digital (@edu.gva.es)

Les credencials de la identitat digital són la forma d’accés per als usuaris amb correu @edu.gva.es.

¡IMPORTANT! Per a poder accedir a Portaledu, l’usuari ha d’existir en Portaledu. Les i els docents que hagen d’editar els webs dels centres, han de ser sincronitzats (creats) per la direcció del seu centre. Per tant, un usuari/ària amb identitat digital no podrà accedir a Portaledu si no ha estat sincronitzat prèviament. Anomenem sincronització al procés pel qual es genera un usuari en Portaledu o s’actualitzen les seues dades, a partir de la informació existent en Itaca.

Els usuaris registrats en PortalEdu amb la identitat digital (@edu.gva.es), accediran al portal amb les credencials (email i contrasenya) d’aquesta identitat.

Aquesta forma d’accés afecta a les i els docents que tenen correu @edu.gva.es

1-El correu vinculat als comptes dels usuaris serà el correu @edu.gva.es

2-Els noms dels usuaris estan adaptats als de la identitat digital.

3-La contrasenya d’accès a PortalEdu és la del correu @edu.gva.es

Exemple de la forma d’accedir amb identitat digital:

Si una usuària/ari té com a identitat digital:

j.cognomsexemple@edu.gva.es

Per a accedir a PortalEdu podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o el nom d’usuari:

j.cognomsexemple@edu.gva.es o també j_cognomsexemple

És a dir, els noms d’usuari passen a ser com la part esquerra de la identitat digital, canviant el punt per un subguió.

La contrasenya, com ja hem dit, serà la contrasenya de la identitat digital.

Tota la informació sobre la identitat digital en la web del CDC