Recuperar Contrasenya PortalEdu

Important: Per a poder accedir a PortalEdu, l’usuari ha d’existir en PortalEdu. Les i els docents que hagen d’editar els webs dels centres, han de ser sincronitzats (creats) per la direcció del seu centre. Per tant, un usuari/ària amb identitat digital no podrà accedir a PortalEdu si no ha estat sincronitzat prèviament. Anomenem sincronització al procés pel qual es genera un usuari en PortalEdu o s’actualitzen les seues dades, a partir de la informació existent en Itaca.

Usuaris amb identitat digital (correu @edu.gva.es)

Per a recuperar la contrasenya de comptes amb correu @edu.gva.es: Enllaç a OVIDOC

El professorat pot comprovar la seua identitat digital des de l’escriptori Itaca3 i des d’OVIDOC .

Tota la informació sobre la identitat digital en la web del CDC

Resta d’usuaris

Si disposa d’un compte en PortalEdu amb correu electrònic associat diferent a @edu.gva.es, pot recuperar la seua contrasenya ací: Enllaç per a recuperar contrasenya