Proves accés Cicles Formatius 2021

Dates de les proves

Les proves per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 24 i 25 de maig. (Horari proves Grau MitjàHorari proves Grau Superior)

Lloc

Els exàmens d’accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que els d’accés a cicles formatius de grau superior es faran als centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l’opció triada pels aspirants. 

Inscripció

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent (46021290.secret@gva.es) en el que desitja fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.  

Calendari

  Des del Fins al
Inscripció 22 de març 31 de març
Publicació llistes provisionals de persones admeses 28 d'abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 28 d'abril 30 d'abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 6 de maig  
Realització prova d’accés grau mitjà i grau superior 24 i 25 de maig  
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 31 de maig
Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 1 de juny 2 de juny
Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior 22 de març 2 de juny
Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior (Condicionada al que s’estableix en l'apartat vinté de la resolució) 4 de juny
Entrega de certificats 4 de juny 11 de juny

Tindre en compte que: La superació de la prova d'accés no implica l'admissió en el cicle formatiu, han d'haver participat en el procediment d'admissió i, una vegada admesos, formalitzar la matrícula en el termini que s'establisca a aquest efecte.

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. (DOGV núm. 8993 de 11.01.2021)RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2020/3179] (DOGV núm. 8804 de 05.05.2020)

Més informació ací