Ensenyament_ESO

enseñanzas

  -1 E.S.O -

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera : Engonals.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques.
 • Biologia i Geologia.
 • Música.
 • Tecnologia i Digitalització.
 • Religió.
 • Atenció Educativa.
 • Tutoria.

Optatives a triar una:

- 2n  E.S.O -

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera : Engonals.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques.
 • Física i Química.
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
 • Música.
 • Religió.
 • Atenció Educativa.
 • Tutoria.

Optatives a triar una:

 

 

- 3r  E.S.O -

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera : Engonals.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques.
 • Biologia i Geologia.
 • Física i Química.
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
 • Música.
 • Tecnologia i Digitalització.
 • Religió.
 • Atenció Educativa.
 • Tutoria.

Optatives a triar una:

- 4t E.S.O -

Matèries d'opció a triar tres:

Optatives a triar una: