Oficina Virtual – ESO

ADMISSIÓ: Curs 2023-24

Per a alumnat que prové d’un altre centre. En 1r ESO per a alumnat que no prové dels centres adscrits

Presentació de sol·licituds: del 4 al 12 de maig : https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/ (FINALITZAT)

MATRÍCULA: Curs 2023-24

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

 • ESO procedents de centres adscrits: del 22 de juny al 5 de juliol
 • ESO procedents d’admissió: del 20 al 25 de juliol

ALUMNAT DEL CENTRE ESO

ATENCIÓ: Procediment obert del 22 de juny al 29 de juny (ALUMNAT QUE NO PROMOCIONA)

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es


DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 1. Sol·licitud d’accés a “Web Família”.
 2. Autorització per a l’ús d’imatges.
 3. Imprés per aportació a despeses comunes.
 4. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.
 5. Fotocòpia del llibre de família.
 6. Certificació acadèmica(alumnat que vé d’altres comunitats o de col·legis que no utilitzen la plataforma ITACA)

Aquests documents els heu de completar (docs 1 a 3) o aportar (docs 4, 5 i 6 si procedeix) i una vegada escanejats adjuntar-los al formulari de matrícula.

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es . En cas de no tindre accès a aquest tipus de correu, aportar la documentació directament al centre.

 • 1ESO
  • A més ,descarregar i emplenar el següent pdf i presentar-lo juntament amb la documentació demanada de manera presencial en l’IES SERPIS.

Documentació general a aportar per a tots els cursos (s’adjuntarà en el formulari)

 1. Imprés  per aportació a despeses comunes.
 2. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.


CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA