Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Palma de Mallorca del 11 al 15 de Maig 2020 enquadrades en el programa Erasmus + “Cooperation for innovation in building automation systems”

Durant els cursos 2019-20 i 2020-21, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo va a participar en una associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus + KA229 anomenada “Cooperation for innovation in building automation systems

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Hasselt (Bèlgica), Seinäjoki (Finlàndia) i Palma de Mallorca(Espanya). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Cooperation for innovation in building automation systems” i consisteix, entre altres activitats, en fer jornades en cada institut relacionades amb els sistemes d’automatització de habitatges i edificis que estan implantats als distints països europeus.

En aquestes segones jornades a Palma de Mallorca participaran 5 alumnes i 3 professors del nostre institut.

Per a seleccionar els alumnes i professors per a les pròximes jornades de Palma de Mallorca, els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 27 de febrer al 7 de març de 2020

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne de primer de batxiller l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari-

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.

 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. Màxim 10 punts.

 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.

 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. També es realitzarà una entrevista personal a cada alumne. Màxim 10 punts.

 • Coneixements d’angles. Màxim 5 punts.

 Criteris de selecció dels professors:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.

 • Estar involucrat en la coordinació del projecte. 10 punts.

 • Estar involucrat en el desenvolupament d’aquest projecte. 10 punts.

 • Fer docència en relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.

 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a secretari.

-La vicedirectora  que actuarà com vocal.

-Tres professors de l’equip educatiu de segon de batxiller.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+

Acta de selecció dels alumnes que van a Momtpellier

Acta d’elecció dels alumnes que han sigut seleccionats per a participar les mobilitats de formació en empresa enquadrades dins del programa Erasmus “Professional, personal and linguistic learning in France II” 2019-1-ES01-KA102-061655 . portat amb el soci Francés el Lycée des Métiers de l’Eco-Construction et du Bâtiment de Montpellier.

Veure Acta

Procés de selecció per alumnes i professors per a jornades en Zywiec(Polonia) del 25 al 30 de maig del 2020

Durant els cursos 2018-19 i 2019-20, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo està participant en una associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus +.

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Zywiec (Polònia), Catània (Itàlia), Estambul (Turquia) i Leinstrand (Noruega). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Fonts d’energia renovable- Oportunitats per per netejar l’aire en Europa” i consisteix, bàsicament, en fer jornades en cada institut relacionades amb una o varies fonts d’energia renovable.

Les jornades que es realitzen en el nostre institut han estat enfocades als panells solars fotovoltaics i tèrmics. En Noruega s’ha treballat la força del vent i la biomassa. En Itàlia, les jornades, han estat enfocades a la energia hidroelèctrica. En Turquia, l’aprenentatge s’ha focalitzat en les connexions i dispositius d’energies renovables dels edificis i habitatges. I per últim, Polònia posarà el focus en la geotèrmia i les plantes d’energia mixta.

En totes aquestes jornades participaran 4 alumnes i 2 professors de cadascuna de les escoles participants del projecte.

Per a seleccionar els alumnes i professors per a les pròximes jornades de Zywiec (Polonia),  els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 1 al 14 de febrer de 2020.

 

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Obrim un període d’inscripció des del 1  al 14 de febrer de 2020 per a seleccionar els alumnes interessats en la mobilitat de Estambul (Turquia). Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne del cicle de Cicles o de FP bàsica de l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari-
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari
 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. 5 punts.
 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.
 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.

En cas d’empat es realitzarà un sorteig

Criteris de selecció de professor:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.
 • Estar involucrat en la coordinació del projecte. 10 punts.
 • Formar part de l’equip de projectes europeus del centre 10 punts.
 • Fer docència en relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.
 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 

 Comitè de selecció

Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.

-La vicedirectora  que actuarà com vocal.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com vocal..

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+