Erasmus

Projectes Erasmus Curs 2022-23
  • Projecte de formació professional de grau mitjà. Número de conveni de subvenció Erasmus 2022-1-ES01-KA121-VET-000059832 . Assignació pressupostaria 15.237€ .

Mobilitats acordades dins aquest projecte:

- Sis estudiants de segon de cicle mitja faran un mes de pràctiques FCT en empreses proporcionades pels nostres socis europeus.

- Un professor/a que imparteix mòduls de formació professional de grau mitjà farà una formació d’aprenentatge per observació (job Shadowing) en un institut europeu.

- Dos professors que imparteixen mòduls de professional de grau mitjà faran un curs de formació de màxim 3’5 dies en una entitat europea certificada.

  • Projecte d'educació escolar. Número de conveni de subvenció Erasmus 2022-1-ES01-KA121-SCH-000059817. Assignació pressupostaria 18.398€ .

Mobilitats acordades dins aquest projecte:

- Cinc alumnes de la ESO o Batxiller visitaran un institut europeu per a portar a terme un projecte de col·laboració. Duració 7’2 dies. Igualment, rebrem la visita d’alumnes i professors de l’institut visitat

- 2 alumnes de la ESO o Batxiller faran una estada formativa en un institut europeu. Duració 24’5 dies.

-Dos professors/es que imparteix ESO o Batxiller de faran una formació d’aprenentatge per observació (job Shadowing) en un institut europeu per determinar. Duració 6 dies.

- Tres professors que imparteix ESO o Batxiller faran un curs de formació de màxim 6 dies en una entitat europea certificada.

  • No enquadrat en cap projecte concret.
    • Acollirem a algun professor o professora d’alguns dels nostres socis europeus en formació per observació en el nostre institut fent un programa formatiu on entraran en distintes classes a observar la forma de treballar dels nostres professors i professores.
    • Col·locarem alumnes dels nostres socis europeus en pràctiques formatives en centres de treball (FCT)amb les nostre empreses associades.
    • Amb els alumnes dels nostres socis europeus, que venen a València a fer pràctiques en les nostres empreses associades, farem algun tipus d’activitat tècnica o cultural amb els nostres alumnes, dins de les nostres aules o tallers o fora de l’institut.
Projectes Erasmus Curs 2019-20
Projectes Erasmus Curs 2018-19