VISITA Al MUSEU D’INFORMÀTICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Dimecres passat 29 de març els alumnes de 1r i 2n de batxillerat que cursen les optatives de TIC, van fer una visita al museu de la informàtica de la UPV.

En aquesta visita, van assistir a un taller sobre criptografia en la qual se’ls van explicar les nocions bàsiques d’aquesta ciència per mitjà d’una sèrie d’exemples i exercicis molt il·lustradors i motivadors.

Des del departament d’informàtica volem agrair de manera especial la implicació i el suport de la UPV en la realització d’aquestes activitats.

Tallers de robòtica i de sensorética amb microbit

El mes de desembre passat, alumnes de les assignatures optatives TIC i taller de programació de 4t ESO i PIAR de 3r ESO, han assistit a uns tallers que organitza l’Escola d’Informàtica de la Universitat Politècnica de València.

Els alumnes van realitzar activitats pràctiques on van veure l’aplicació de la programació en el món de la robòtica.

Van programar un joc guiat amb cotxes robots i després cada grup d’alumnes van realitzar les seues pròpies ampliacions. Van aprendre i van gaudir programant.

L’entrada va ser una Entrada Sostenible en forma de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics) com un mínim gest amb el futur del nostre planeta.