I CONCURS DE MEMS PER LA IGUALTAT DE L’IES RASCANYA 2023

Arriba la primera edició del concurs d’humor gràfic de l’IES Rascanya “Mems per la igualtat 2023”.

Té com a objectiu sensibilitzar la població escolar en la igualtat de gènere, trencar amb els estereotips de gènere que limiten la nostra llibertat i el nostre desenvolupament com a persones, celebrar el Dia Internacional de la Dona, identificar nous talents en el món de l’humor en l’entorn digital, així com l’ús de les tècniques de disseny.

BASES LEGALS MEMS PER LA IGUALTAT

1. ENTITAT PROMOTORA. Aquest concurs està organitzat per l’IES RASCANYA, amb domicili en Av. dels Germans Machado, 9, 46019 València.

2. OBJECTIU. Amb ocasió de la celebració del Dia internacional de la dona el 8 de març del 2023, s’organitza aquest concurs per a buscar el “Mem per la igualtat 2023” que es regula segons aquestes bases.

3. DRET A PARTICIPAR. Podran participar en aquest concurs totes les persones que realitzen els seus estudis en l’IES Rascanya. Cada concursant podrà participar en el concurs amb un màxim de dues obres (una en castellà i altra en valencià) que hauran de complir amb els requisits que s’indiquen en la base 5. Totes les participacions rebudes amb dades incompletes, així com les que continguen dades falses o errònies seran considerades nul·les.

4. INSCRIPCIÓ. Les persones que reunisquen els requisits fixats en la base 3 podran participar en aquesta edició del concurs “Mems per la igualtat 2023”, des del dia 11 de febrer de 2023 a les 12h fins al dia 4 de març a las 12h. Hauran d’enviar els mems a les adreces de correu electrònic: s.martinezicardo@edu.gva.es o mm.forcadamatamala@edu.gva.es indicant el nom de l’alumne/a i el curs. Tota la informació necessària per a participar es podrà consultar en el web de l’IES Rascanya. En l’assumpte del correu és necessari posar el nom complet i el grup al qual pertany.

5 DEFINICIÓ, TEMÀTICA I DURACIÓ

5.1. Definim un mem o disseny d’humor gràfic per a internet com una imatge o una sèrie limitada de vinyetes (4 com a màxim), un gif o un vídeo de menys de quatre segons, que utilitza elements nous o existents per a generar un gag d’humor o acudit digital. Agrupem en aquestes bases aquestes definicions sota el terme “mem” o “mems” per a simplificar-ne el desenvolupament.

5.2 En el cas de les imatges s’hi han d’enviar en format .jpeg, o .png; si es tracta d’un vídeo en format MP4 o en .GIF, si es desitja. L’alumnat de 1r ESO podrà fer els mems en format paper.

5.3. Les dimensions dels mems seran de lliure elecció (1:1, 16:9, 4:3, 9:16), però es recomana que s’envien en format quadrat (1:1).

5.4. La temàtica dels mems és sobre la lluita feminista i la igualtat de gènere.

5.5. El jurat es reserva el dret d’excloure del concurs aquelles obres la temàtica de les quals propicie o legitime la violència, la discriminació per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra condició o circumstància, que puga vulnerar l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge de les persones, resultar ofensiva o ferir la sensibilitat de les persones i qualsevol altra que puga contravindre valors constitucionals o de l’ordenança jurídica.

5.6. Els mems hauran de ser originals, lliures de dret d’autor/a i que no hagen sigut publicats amb anterioritat. No s’admetrà cap tipus de traducció, adaptació o refosa.

5.7. Si durant el desenvolupament del concurs es prova que qualsevol de les obres ha sigut plagiada o no es disposen dels permisos d’ús oportuns, el jurat desqualificarà automàticament el concursant.

5.8. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 mems (un en castellà i un en valencià) en el concurs.

6. DINÀMICA DEL CONCURS. La Comissió d’Igualtat recollirà i revisarà els mems dels participants quan finalitze la data de presentació. El jurat estarà format per professorat de la Comissió d’Igualtat. Es valoraran els aspectes següents dels mems: originalitat, contingut i dificultat. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. PREMIS. Es premiarà amb un total de 4 targetes regal en el concurs Mems per la igualtat 2023.

PREMISESO I BATXILLERAT
Primer Premi(Valencià)Targeta regal 25 €
Segon Premi(Valencià)Targeta regal 15 €
Primer Premi(Castellà)Targeta regal 25 €
Segon Premi(Castellà)Targeta regal 15 €