Coneixent les característiques dels nostres sòls i aigües.

Hui, dimarts 28 de març, l’alumnat de Física i Química de 1r de Batxillerat ha realitzat una pràctica d’introducció a la caracterització fisicoquímica del sòl (agrícola, forestal, etc.) i d’aigües (riu, mar, llacunes, etc.) de la província d’Alacant.

Els anàlisis portats a terme han sigut: mesura del pH, conductivitat elèctrica, densitat, textura i porositat del sòl, concentració de nitrats, macro i micronutrients.

La pràctica ha estat a càrrec del Dr. Borja Ferrández Gómez, del departament de Bioquímica i Biologia Molecular i Edafologia i Química Agrícola de la Universitat d’Alacant. Aquesta activitat ha sigut possible gràcies al programa de divulgació científica La UA va al cole a fi de difondre i acostar a la societat la investigació que es genera en la Universitat.