Donde trabajarás

En un futuro como Técnico o Técnica Superior en Integración Social podrás ejercer como:

 • Técnico o Técnica de programas de prevención e inserción social.
 • Educador o educadora de equipaciones residenciales de diverso tipo.
 • Educador o educadora de personas con discapacidad.
 • Trabajador o trabajadora familiar.
 • Educador o educadora de educación familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor o monitora de centros abiertos.
 • Técnico de integración social.
 • Especialista de apoyo educativo.
 • Educador o educadora de educación especial.
 • Técnico/a educador/a.
 • Técnico o Técnica Especialista I (Integrador social).
 • Técnico Especialista II (Educativo).
 • Monitor o monitora de personas con discapacidad.
 • Técnico de movilidad básica.
 • Técnico de inserción ocupacional.
 • Mediador o mediadora ocupacional y/o laboral.
 • Dinamizador o dinamizadora ocupacional y/o laboral.
 • Educador o educadora de base.
 • Mediador o mediadora comunitaria.
 • Mediador o mediadora intercultural.
 • Mediador o mediadora vecinal y comunitario.
 • Preparador o preparadora laboral.
 • Técnico o técnica en ocupación con apoyo.
 • Técnico o técnica de acompañamiento laboral.
 • Monitor/a de rehabilitación psicosocial.