Projectes ESO-BAT

ESO - BATXILLERAT

PROJECTE EDUCATIU "APRENDER VIAJANDO"

Des del 2004, el projecte Aprender Viajando promou l'aprenentatge directe, integrat i relacional, en espais i temps alternatius a l'aula. Durant una setmana l'alumnat s'endinsa a la ciència, l'art, la cultura i el patrimoni d'algun lloc europeu. Aquesta experiència educativa els resulta sempre plaent i inoblidable.

El projecte que és, a més, un exercici de convivència extraordinari, reporta beneficis al centre com un contacte més gran amb l'alumnat i les famílies, en procurar nous canals de comunicació i una millora de la convivència escolar, en incentivar el rendiment acadèmic i promoure un perfil de viatger poc convencional.

El seu llarg recorregut s'explica pel conscienciós treball de preparació i planificació de què són responsables Encarna Senent, Carmen Monge, Lola Soler, Tina Bermejo i Alicia Cubas, a més de la col·laboració de Vicen Rocher o Mª José Martínez.

Aprender Viajando educa en formes alternatives de lleure i ens apropen a la història, la filosofia, l'art, la literatura o la ciència de manera diferent de l'aula: el viatge esdevé en una oportunitat per promoure l'interès pel coneixement.