Asssemblea de Delegats/ades

asamblea

L'assemblea de delegades i delegats de l'IES La Marxadella té la pretensió de generar dinàmiques per afavorir la participació real de l'alumnat a l'activitat escolar de la manera més autònoma possible i per educar en la responsabilitat al llarg de la seva vida escolar.

Objectius:

  1. Dinamitzar el Centre amb la participació de lalumnat.
  2. Reforçar la tasca tutorial del professorat a través del suport responsable dels delegats/des.
  3. Millorar el flux informatiu entre els components de la comunitat escolar.
  4. Difondre les normes bàsiques de comportament, delimitant la responsabilitat de lalumnat.
  5. Incentivar la cohesió social dels grups.

 

Les reunions de l‟assemblea són de caràcter mensual. Per millorar l'assistència, es fixa amb més de 15 dies d'antelació, s'anuncia a la TV del vestíbul i s'envia un correu recordatori uns dies abans. Després de cada reunió celebrada s'elabora una acta que s'envia per correu a tots els seus components, així com als tutors/es ia la direcció d'estudis, per facilitar el flux de comunicació i per donar a conèixer els acords.

L'assistència a les assemblees és obligatòria per al delegat/da i opcional per al subdelegat/da.

A final de curs, es valora la possibilitat de fer una activitat de convivència per reconèixer l'esforç realitzat i la responsabilitat assumida.