Web Família

Web Família és la plataforma de comunicació entre el professorat i les famílies.

Per accedir a aquesta plataforma cal haver autoritzat el centre per enviar missatges de l'alumne/a, durant el procés de matrícula.

Dades necessàries per accedir-hi:

Usuari: NIF del pare/mare/tutor legal

Contraseña: Es rep un correu electrònic amb un enllaç per poder establir la contrasenya. (Aquest correu sol arribar a la safata de Spam, per la qual cosa és convenient revisar-ho).

Més informació sobre el registre.