Documents de centre: NOF, PEC i PGRE.

A continuació adjuntem els següents documents de centre (fes el click sobre el títol): Normes d’Organització i Funcionament (NOF) Projecte Educatiu de Centre (PEC) Projecte de Gestió i Règim Econòmic (PGRE)

Escolarització 2022-2023

S’ha obert el període per a l’admissió escolar de Formació Professional, del 19 al 29 de maig. Tota la informació sobre la FORMACIÓ PROFESSIONAL VALENCIANA està en aquest WEB. El període d’admissió per ESO i Batxillerat és del 26 de maig al 3 de juny. Tot el tràmit d’admissió a quealsevol etapa educativa és telemàtic. … Llegiu més