PROVES HOMOLOGADES A2 CURS 2023-2024

Informem de la RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024 (publicada al DOGV del 18 d’abril de 2024), per la qual es convoquen les proves homologades per al curs 2023-2024 per a l’obtenció del certificat de nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Més informació: Proves homologades – Política Lingüística – Generalitat Valenciana (gva.es)

El termini per a la presentació de la matrícula és del 22 d al 26 d’abril de 2024. La sol·licitud de matrícula s’entregarà en la secretaria del centre.

Podrà participar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de 1r i de 2n de BATXILLERAT i FPB, sempre que tinguen 16 anys complits o que els complisquen en el 2024.

El llistat provisional de sol·licituds admeses serà el 30 d’abril de 2024.

Reclamacions del 30 d’abril al 3 de maig, tots dos inclusivament

Llistat definitiu el 6 de maig.

El calendari de la prova homologada és el següent:
. Prova homologada d’anglés : 8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
. Prova homologada de francés: 9 de maig de 2024, a les 11.00 hores.