CALENDARI D’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES VACANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN FASE 1

ACTE D’AJUDICACIÓ DE VACANTS:

  • Tindrà lloc el divendres 9 de setembre a les 10:00 en el hall del Centre

CICLES AMB LLISTA D’ESPERA:

  • Podràn participar els alumnes que figuren en la llista d’espera.

Informació complementària:

  1. La llista d’espera estarà formada per l’alumnat NO ADMÉS EN PRIMERA OPCIÓ de FP de grau bàsic.
  2. En els procediments d’accés als ensenyaments en règim presencial de FP de grau mitjà, grau superior
  • L’alumnat sense plaça després dels llistes definitius quedarà en llista d’espera en totes les seus opcions (5 centres)
  • L’alumnat ADMÉS en qualsevol de les seues opcions, quedarà en llista d’espera en les opcions anteriors a l’assignada i podrà acudir a l’acte d’adjudicació vacants si vol ( un alumne admès en 2ª opció només estarà en llista d’espera en la 1ª i així successivament)
  1. Els alumnes que estan en la llista d’espera no acudisquen a les convocatòries dels centres per l’adjudicació de vacants, quedaran exclosos de dita llista fins a la finalització de la mateixa. En el cas que conincidisquen 2 o més convocatòries en 2 o més centres simultàniament, la persona interessada pot autoritzar una altra persona perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants que pogueren originar-se.