PETICIÓ TÍTOLS I CERTIFICATS

Petició de títols i certificats acadèmics

Certificats acadèmics

TAXES. Imprés de pagament per a la sol·licitud de certificats. Seleccionar "Certificats a efecte de trasllats".

Sol·licitud de títols

TAXES BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS Grau Mitjà o Grau Superior. Imprés de pagament per a la sol·licitud de títols

TAXES ESTUDIS DE FP1 i FP2: Imprés de pagament de taxa per als quals van estudiar FP1 O FP2

Important: juntament amb la sol·licitud aportar fotocòpia del DNI. Vídeo amb explicació de com tramitar el títol i pagar taxa en línia: prem ací per a veure-ho.