Informació pública relativa a l’admissió d’ESO i Batxillerat per a curs 24-25

Informació relativa al procés d’admissió que els aspirants als estudis d’ESO o Batxillerat han de conéixer:

  • Normes d’organització i funcionament, enllaç per a veure-les.
  • Normativa reguladora de l’admissió de l’alumnat i els criteris de baremació. Polsa en l’enllaç per a descarregar els criteris de baremació.
  • Criteris en el qual s’assigna la puntuació de la circumstància específica de l’IES Mare Nostrum. Polsa en l’enllaç per a consultar la informació.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.