MATRÍCULA CURS 2024-2025

TOT l'alumnat de CICLES SEMIPRESENCIALS del centre que repetix o promocione de curs, ha de presentar prèviament la reserva-admissió de plaça i ser admés per a poder entregar la matrícula (Veure admissió-reserva 2024-2025)

PREGUNTES FREQÜENTS TERMINIS:

Quin termini de lliurament de matrícula tenen els que han presentat admissió-reserva al maig-JUNY-2024 en https://portal.edu.gva.es/adminova/ i han sigut admesos en els llistats definitius? Llistat admesos (pròxim enllaç).

NIVELLS. ADMESOS AMB RESERVA MATRÍCULA PRESENCIAL MATRÍCULA TELEMÀTICA
1r ESO col·legis adscrits 25 al 28 de JUNY 2024 ----------
ESO 22 al 26 de juliol 2024 22 al 25 de juliol 2024
BATXILLERAT 25, 26, 30 i 31 de juliol 2024 25, 26, 30 de juliol 2024
FP BÀSICA 15 al 18 de juliol 2024 ---------
CICLES MIG-SUPERIOR 24,25,26, 30 de juliol 2024 23 al 29 de juliol 2024
CURSE ESPECIALITZACIÓ 4, 5, 6, 9 de setembre 2024 ----------

Matrícula Telemàtica:

Per a efectuar la matrícula telemàticament en la secretaria digital ha de realitzar els següents passos:

 • Descarregar els impresos des dels enllaços a baix indicats, emplenar, firmar i escanejar tots els documents. Llegir bé l'imprés de les instruccions i documentació a entregar.
 • Realitzar la matrícula telemàtica en la Secretaria Digital.

En secretaria digital no apareix el camp desplegable per a adjuntar:

 • Justificant del segur,
 • Justificant pague taxa 046 informe avaluació de cicles
 • Justificant pague Ampa (voluntari)
 • Model consentiment de dades firmat
 • Imprés anul·lació inassistència firmat, etc.

Tota esta documentació que no té camp desplegable s'ha de pujar en el camp desplegable "Uns altres".

Una vegada presentada la matrícula telemàtica, en el cas que no estiga correcta, no es pot rectificar mitjançant la pàgina web, s'haurà d'entregar, en les dates indicades en el quadre anterior, de manera presencial en Secretaria de 09.30-14.00 hores.

Matrícula Presencial:

 • Descarregar els impresos des dels enllaços a baix indicats, emplenar, firmar i escanejar tots els documents. Llegir bé l'imprés de les instruccions i documentació a entregar.
 • O arreplegar els documents de matrícula en Consergeria i entregar-los en les dates indicades en el quadre anterior.

Quin termini de lliurament de matrícula té l'alumnat matriculat este curs 2023-2024 en l'IES Marcos Zaragoza i que en el curs 2024-2025 repetix o promociona al curs següent?

NIVELLS. ALUMNAT DEL CENTRE REPETIX O PROMOCIONA EN EL MATEIX NIVELL O CICLE. TERMINI LLIURAMENT DE MATRÍCULA
2ºESO i 1r ESO (repetidors) 25,26,27 de Juny 2024
3ºESO 28 de Juny, 1 i 2 de Juliol 2024
4ºESO 3,4 i 5 de Juliol 2024
2n FP Bàsica i 1r FP Bàsica (repetidors) 3,4 i 5 de Juliol 2024
2n BACHILLERARTO  i 1r BATXILLERAT (repetidors) 8, 9 i 10 de Juliol 2024
2n CICLES MITJÀ i 1r CICLES MITJANS (repetidors) 11,12 i 15 Juliol 2024
2n CICLES SUPERIOR i 1r CICLES SUPERIOR (repetidors) 15 i 16 Juliol 2024
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ 4, 5, 6 i 9 de setembre 2024

Recordem que TOT l'alumnat de CICLES SEMIPRESENCIALS del centre que repetix o promocione de curs, ha de presentar prèviament la reserva-admissió de plaça i ser admés per a poder entregar la matrícula.

3. Impresos i documentació a entregar:

NO SE SOL·LICITA L'INFORME DE SALUT ESCOLAR.

1r i 2n ESO:

Documentació de la matrícula:

 • Instruccions.
 • Model protecció de dades personals.
 • Formulari Matrícula 1r o 2n ESO.
 • Carta AMPA i quota AMPA.  15 euros (Pagament voluntari).
 • Sol·licitud de transport escolar o esborrany d'Ajuda Transport que es descarrega des d'ITACA WEB FAMÍLIA.
 • Horaris-Rutes d'Autobús.
 • Informació Banc de Llibres.

Documentació Matrícula 1r ESO - Sol·licitud transporte Escolar

Documentació Matrícula 2° ESO - Solicitud transport Escolar

3r i 4t ESO:

Documentació de la matrícula:

 • Instruccions.
 • Model protecció de dades personals.
 • Formulari Matrícula 3r o 4t  ESO.
 • Carta AMPA i quota AMPA.  15 euros (Pagament voluntari).
 • Sol·licitud de transport escolar o esborrany d'Ajuda Transport que es descarrega des d'ITACA WEB FAMÍLIA.
 • Horaris-Rutes d'Autobús.
 • Informació Banc de Llibres.
 • Quota Segur Escolar 1,12 euros.

Documentació Matrícula 3r ESO - Sol·licitud transporte Escolar.

Documentació Matrícula 4t ESO - Sol·licitud transporte Escolar.

Formació Professional Bàsica

Documentació de la Matrícula:

 • Instruccions.
 • Model protecció de dades personals.
 • Formulari Matrícula F.P. Bàsica. (1r o 2n)
 • Anul·lació de matrícula per inassistència.
 • Carta AMPA i quota AMPA.  15 euros (Pagament voluntari).
 • Sol·licitud de transport escolar o esborrany d'Ajuda Transport que es descarrega des d'ITACA WEB FAMÍLIA.
 • Horaris-Rutes d'Autobús.
 • Informació Banc de Llibres.
 • Quota Segur Escolar 1,12 euros.

Documentació Matrícula (1r o 2n FP Bàsica) - Sol·licitud transporte escolar.

Batxillerat

Documentació de la Matrícula:

Documentació Matrícula 2n Batxillerat - Sol·licitud transporte escolar.

Cicles Formatius.

 • Instruccions.
 • Model protecció de dades personals.
 • Formulari Matrícula Cicles Formatius.
 • Anul·lació de Matrícula per inassistència.
 • Carta AMPA i quota AMPA.  15 euros (Pagament voluntari).
 • Sol·licitud de transport escolar o esborrany d'Ajuda Transport que es descarrega des d'ITACA WEB FAMÍLIA.
 • Horaris-Rutes d'Autobús.
 • Quota Segur Escolar 1,12 euros.
 • TAXA 046, Informe d'avaluació Individualitzat. 3,67 euros. https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

Documentació Matrícula Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior Presencial- Sol·licitud transporte escolar.

Cicles Formatius Grau Mig SEMIPRESENCIALS.

Documentació Matrícula Cicle Formatiu SEMIPRESENCIAL GESTIÓ ADVA.  Grau Mitjà

Documentació Matrícula Cicle Formatiu SEMIPRESENCIAL SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMR). Grau Mitjà.

Documentació Matrícula Cicle Formatiu SEMIPRESENCIAL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES. Grau Mitjà.

Cicles Formatius Grau Superior SEMIPRESENCIALS.

Documentació Matrícula Cicle Formatiu SEMIPRESENCIAL ADMINISTRACIÓ I FINANCES. Grau Superior.

Documentació Matrícula Cicle Formativo SEMIPRESENCIAL DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA.https://portal.edu.gva.es/iesmarcoszaragoza/wp-content/uploads/sites/256/2024/05/documentos-matricula-dam-semipresencial.pdf Grau Superior.

Curs d'Especialització:

 • Instruccions.
 • Model protecció de dades personals.
 • Formulari Matrícula Curs d'Especialització.
 • Anul·lació de matrícula per inassistència.
 • Carta AMPA i quota AMPA.  15 euros (Pagament voluntari).
 • Quota Segur Escolar 1,12 euros.
 • TAXA 046, Informe d'avaluació Individualitzat. 3,67 euros. https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

Documentació Matrícula Curs d'Especialització.