Ús de dispositius mòbils

Ús de dispositius mòbils

nomobil

Normativa sobre l'ús de dispositius mòbils. En relació amb la recent emissió de la RESOLUCIÓ de data 17 d'abril de 2024, referent a uns certs aspectes per a regular l'ús de dispositius mòbils en institucions educatives no universitàries recolzades per fons governamentals de la CV, és important ressaltar la prohibició d'utilitzar dispositius mòbils dins del centre educatiu durant l'horari escolar, incloent-hi les hores lectives, els esplais i els períodes destinats a activitats complementàries i extraescolars.

En cas que es contravinguen les disposicions d'ús, es procedirà a retirar els dispositius temporalment i a custodiar-los, per a després retornar-los al tutor/a de l'alumnat.

Es contemplen excepcions per a l'ús amb finalitats didàctics i/o motius de salut degudament justificats.

Enllaç a normativa