SOL·LICITUD DE CERTIFICATS D’ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS

Qualsevol certificat d'enseñanzas postobligatòries (Batxillerat i Cicles Formatius), requereix el pagament d'una taxa administrativa.

Per a descarregar les instruccions per al pagament de taxes prem ací