El centre romandrà tancat

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara en l’estat d’Alarma per a la gestió de la de la situació de crisi Sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seua Disposició Addicional Tercera, disposa: “Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

 

Correu electrònic de contacte: dudas@iesleliana.net