The English Challenge

challenge
Des del departament d'anglés hem llançat una iniciativa perquè els nostres alumnes treballen la llengua anglesa d'una manera molt més amena i divertida durant el llarg confinament. Ho hem anomenat l'English Challenge i copiant els challenges que inunden les xarxes socials els hem proposat 5 reptes que inclouen l'ús de la llengua anglesa d'una forma creativa, per a optar a pujar fins a 0’5 punts la seua nota mitjana:
Challenge 1: Gravar un vídeo explicant com realitzar una manualitat.
Challenge 2: Aprendre una cançó en anglés
Challenge 3: Aprendre un poema en anglés
Challenge 4: Aprendre un embarbussament en anglés
Challenge 5: Reproduir el dialogue d'una de les seues sèries o pel·lícules favorites.

Intentem que aprenguen a usar tot el material que els envolta com una font més per al seu aprenentatge: la música, les sèries, les pel·lícules… i que es divertisquen experimentant i provant-se a si mateixos.