Internacionalització

LA COMISSIÓ D'INTERNACIONALITZACIÓ DEL IES LAS FUENTES

L’any 2015 es va crear la Comissió d’Internacionalització del IES Las Fuentes. Actualment consta de 15 membres, agrupats en diferents comissions:

+ A: Coordinació d'Internacionalització
+ B: Internacionalització - Inclusió
+ C: Internacionalització - Renovables
+ D: Internacionalització - Cicles Formatius
Cadascuna de les comissions té el seu propi horari de reunió setmanal:
+ A: Dimarts, 10.50
+ B: Dijous, 13.00
+ C: Dimecres, 8.55
+ D: Divendres, 12.05
Lloc: Sala de reunions del centre

Objectius de la Comissió:
– Dissenyar i gestionar projectes europeus.
– Fer tasques de difusió dels projectes.
– Crear vincles sòlids amb les institucions associades.

Beneficis obtinguts amb la participació del nostre centre en projectes europeus:
1) El nostre alumnat adquireix una competència internacional amb la finalitat de millorar la seua ocupabilitat quan finalitze els seus estudis i que estiga més qualificat per tal de treballar en entorns multiculturals.
2) Els participants milloren la seua competència lingüística, el sentit d'iniciativa i l'esperit emprenedor.
3) Modernització de la institució. El nostre personal docent es forma amb noves eines educatives i metodologies, ja que es facilita l'intercanvi de coneixements pedagògics entre docents.
4) El nostre centre ofereix una oferta educativa més atractiva.
5) Enriquiment i integració cultural dels diferentes països de la Unió Europea.

Organigrama:

 

RECONEIXEMENT DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA ERASMUS+

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura I Esport reconeix la participació dels i les docents en els projectes d'innovació educativa a través del Programa Europeu Erasmus +. En el següent enllaç es troba la resolució que regula el procediment de certificació de crèdits formatius.

Visita el nostre blog:   https://erasmuslasfuentes.wordpress.com/

Visita les nostres xarxes socials:

blog International Team
Redes sociales internacionalización
Twitter International Team Facebook International Team Instagram International Team