Orientació

Des del Departament d'Orientació de l'IES LAS FUENTES, es procedirà a informar les famílies i a l'alumnat en general sobre possibles eixides després dels estudis de l'ESO i Batxillerat: accés a la universitat, titulacions, cicles formatius de grau mitjà i superior, FP Bàsica...

Amb la finalitat de poder oferir tan vasta informació d'una forma més personalitzada és possible accedir a través d'aquest enllaç a la web del programa ORIENTA de la que el nostre centre disposa de llicència perquè tot l'alumnat/famílies puguen consultar-la en línia. La direcció és: http://www.orientaline.es/?yafxb=96406

blog International Team
Redes sociales internacionalización
Twitter International Team Facebook International Team Instagram International Team