Informació general

La Formació Professional (FP) presenta diferents continguts teòrics i pràctics, que estan adequats als diferents àmbits professionals. Les titulacions estan certificades a tot l’Estat, i tenen un valor acadèmic i professional. L’àmplia oferta, el caràcter modular, i les facilitats per tal de realitzar-los, converteixen la FP en una opció ben atractiva i amb un alt percentatge d’inserció laboral.

La FP, a més a més, està en contacte permanent amb els diferents sectors econòmics, y respon a les seues necessitats. En conseqüència, gaudeix d’un gran reconeixement en tots els països de la Unió Europea i les seues titulacions són cada vegada més sol·licitades. La FP per tant, és una opció atractiva i de qualitat, i que al mateix temps shi adapta a les necessitats de cada individu, per tal de millor la seua trajectòria professional.

blog International Team
Redes sociales internacionalización
Twitter International Team Facebook International Team Instagram International Team