Cita prèvia

Cita prèvia per a alguns serveis de l'IES

Es pot demanar CITA PRÈVIA per a sol·licitar alguns serveis en l'IES i evitar esperes, a través del següent enllaç: https://ies-las-fuentes.reservio.com/

En el cas de RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ prèviament ha d'haver sigut sol·licitada per mail (03014599.secret@gva.es)

SOLES S'ATENDRÀ AL PÚBLIC EN HORARI DE 10.45 A 14.00 hores i sempre amb cita prèvia.
L'alumnat ja matriculat podrà presentar documentació en horari de pati.

blog International Team
Redes sociales internacionalización
Twitter International Team Facebook International Team Instagram International Team