KA 102

Aquesta acció clau va dirigida a professors i alumnes de cicles formatius de grau mitjà i formació professional bàsica. Engloba dos tipus de mobilitats:

+ Mobilitats d'estudiants: els estudiants poden combinar la seua formació acadèmica en un centre d'FP homòleg amb les seues pràctiques en empresa en un país de la Unió, o només realitzar les seues pràctiques en una empresa de la Unió.

+ Mobilitats de professorsestades d'ensenyament, on impartirien docència en centres d'FP homòlegs o formació del personal, períodes de formació a l'estranger en una empresa o en un centre d'FP homòleg.

Accions realitzades en el nostre centre:

+ Convocatòria 2020: La nostra FP, conectant Europa
+ Convocatòria 2019: La nostra FP, camí de la inclusió
+ Convocatòria 2017: Job shadowing a Liverpool

Més informació:
+ SEPIE
+ Europass (dossier electrònic personal; permet presentar competències, habilitats i qualificacions de forma estandarditzada en tot Europa)
+ OLS (Suport Lingüístic en Línia)

blog International Team
Redes sociales internacionalización
Twitter International Team Facebook International Team Instagram International Team