Què pretenem

DIVERSIA Las Fuentes ofereix tant a l'alumnat LGTBI com a les seues famílies un espai que ajude a conéixer-se, acceptar-se, respectar-se i respectar. No hem d'oblidar que estadísticament no tot l'alumnat és heterosexual ni heteronormatiu, ja que les dades indiquen que amb molta probabilitat hi ha estudiants LGTBI al nostre centre.

Tanmateix, el silenci i la indiferència es converteixen en els principals còmplices de situacions que generen patiment, desigualtat i conflictes entre l'alumnat, per això és tan important nomenar i visibilitzar aquestes situacions.

El primer que cal fer és espolsar-se els estereotips i els prejudicis, ja que hi ha moltes maneres de ser heterosexual, homosexual, bisexual o transsexual. Per tant, hem d'aprendre a viure la diversitat: la diferència ens permet aprendre del que és diferent i hem d'evitar sempre les etiquetes, ja que ens encasellen i limiten.

Per intentar aclarir certs conceptes proposem el següent quadre-resum:

SEXE BIOLÒGIC

Correspon a lEs característiques fisio-biològiques que diferencien els individus a nivell sexual, incloent-hi els genitals, hormones i cromosomes.

IDENTITAT DE GÈNERE

Considerat com el sexe psicològic. Es com et sents respecte a tu mateix. És la manera com el teu cervell interpreta qui eres. No estè lligada al sexe biològic assignat en néixer.

EXPRESSIÓ DE GÈNERE

És la manera com expresses el teu gènere mitjançant la vestimenta, el comportament, els interessos i las afinitats.

ORIENTACIÓ SEXUAL

És la atracció física/eròtica cap a les persones. També inclou la necessitat d'establir vincles afectius/sexuals.

GENITALS

CERVELL

MANIFESTACIÓ EXTERNA

COR

Mascle

Femella

Intersexual

Home

Dona

Trans

Masculí

Femení

Andrògin

Heterosexual

Homosexual

Bisexual

Pansexual

Polisexual

Asexual

La discriminació i l'exclusió per LGTBIfòbia estan, lamentablement, massa presents a la societat; de fet, ser o semblar lesbiana, gai, transexual, bisexual, intersexual o no normatiu, no complir els rols ni les normes de gènere assignades culturalment a xics i xiques són algunes de les causes més freqüents d'assetjament escolar. És per això que, quan les agressions es dirigeixen a la víctima fent referència a la seua orientació sexual/identitat/gènere, s'anomena assetjament LGTBIfòbic:

TIPUS D'AGRESSIÓ

FORMES DIRÈCTES

FORMAS INDIRÈCTES

FÍSICA

- Enganxar

- Amenaçar

- Intimidar

- Fer xantatge

- Amagar

- Trencar objectes d'algú

- Robar

VERBAL

- Insultar

- Burlar-se

- Riure's

- Fer comentaris denigrants

- Ofendre

- Posar malnoms feridors

- Difondre rumors

- Criticar

- Parlar malament d'algú

EXCLUSIÓ SOCIAL

- Excloure obertament

- No deixar participar en una activitat

- Aïllar

- Ignorar

- Actuar como si l'altra persona fos invisible

- Menysprear

CIBERASSATJAMENT

(quan es fan servir les noves tecnologies: correu electrònic, xarxes socials, blogs, missatgeria instantània, missatges de text, telèfons mòbils, i websites...

- Pujar fotos o vídeos ofensius a les xarxes socials

- Publicar comentaris degradants i despectius a les xarxes socials

- Insults

- Difondre rumors

- Criticar

 L' espai DIVERSIA Las Fuentes pretén implementar el decàleg següent:

1. Atendre, acompanyar, escoltar i recolzar l'alumnat LGTBI i les seues famílies, igual que l'alumnat de famílies diverses: monoparentals, reconstituïdes, adoptives o d'acollida, homoparentals, multiculturals...

2. Fomentar i desenvolupar actituds de respecte i tolerància cap a l'alumnat LGTBI i també cap a qualsevol tipus de família.

3. Sensibilitzar i convertir el centre educatiu en un lloc segur i lliure de LGTBIfòbia: INSTITUT LGTB AMIC, alhora que propiciar ambients inclusius.

4. Oferir estratègies i instruments contra la discriminació i l'assetjament LGTBIfòbics per tal que tota la comunitat educativa tinga recursos per demanar i oferir ajuda.

5. Prevenir i denunciar qualsevol tipus de discriminació, exclusión, violència verbal o física, actituds LGTBIfòbiques cap a l'alumnat i professorat LGTBI.

6. Normalitzar la diversitat sexual i familiar a les aules, a les famílies i en la societat com, per exemple, valorar positivament i sense recriminacions les expressions d'afecte i amor entre les persones, siga quina siga la seua orientació sexual.

7. Considerar la diversitat com a riquesa col·lectiva, en positiu, una manera de ser diversa en un món també divers.

8. Dotar la biblioteca de llibres, contes i altres materials que promoguen la diversitat sexual, de gènere i familiar, i sensibilitzen contra la discriminació i l'assetjament LGTBIfòbics.

9. Promoure campanyes per a visibilitzar la diversitat sexual i de gènere, adreçades a tota la comunitat educativa. També s'han de celebrar i commemorar dates relacionades amb la diversitat sexual, de gènere i familiar.

10. Difondre, desenvolupar i ampliar l'espai DIVERSIA Las Fuentes en esta pàgina web del centre perquè serveixi d'ajuda i suport per a l'alumnat LGTBI, així com informació i sensibilització per a tota la comunitat educativa.