VALENCIÀ

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
BELDA AMORÓS, SERGI TUTOR 1r BACH A s.beldaamoros@edu.gva.es
GANDIA GÓMEZ, IRIS TUTOR 3r ESO B i.gandiagomez@edu.gva.es
JUAN VALERO, MARÍA TUTOR 2n BACH A m.juanvalero@edu.gva.es
MIRA CASTELLÓ, MARÍA TUTOR PR4-COORD.  DE FORMACIÓ m.miracastello@edu.gva.es
MONTOYA ABAD, JOAN ANTONI VICEDIRECTOR ja.montoyaabat@edu.gva.es
PEREZ BERNABEU, LAURA TUTOR 1r ESO C l.perezbernabeu@edu.gva.es
TORREGROSA PINA, CARMEN CAP DEPARTAMENT c.torregrosapina@edu.gva.es