TECNOLOGIA

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
DEVESA SANTACRUZ, JOSEFA Mª TUTOR 2n PAC jm.devesasantacruz@edu.gva.es
NAVARRO PÉREZ, Mª REMEDIOS CAP DEPARTAMENT mr.navarroperez@edu.gva.es
NAVARRO VILLENA, YOLANDA COORD. SECUNDÀRIA y.navarrovillena@edu.gva.es
JOVER NAVARRO, GUADALUPE g.jovernavarro@edu.gva.es