EDUCACIÓ PLÀSTICA

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
BAS ROA, TALIA TUTOR 2n ESO t.basroa@edu.gva.es
MARTÍNEZ VICENTE, CONCEPCIÓN CAP DEPARTAMENT c.martinezvicente@edu.gva.es
SANGLADA NAVARRO, AROA a.sangladanavarro@edu.gva.es