EDUCACIÓ PLÀSTICA

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
MARTÍNEZ VICENTE, CONCEPCIÓN CAP DEPARTAMENT c.martinezvicente@edu.gva.es
SANGLADA NAVARRO, AROA a.sangladanavarro@edu.gva.es
RICO TORREGROSA, ANA Mª TUTOR 2n ESO-C am.ricotrorregrosa@edu.gva.es