COMERCIE-MÀRQUETING

NOM CÀRREC ATENCIÓ PARES
BARRAJÓN BELÉN, BEATRIZ TUTOR 2ºCFGM COM b.barrajonbelen@edu.gva.es
CANO ALONSO, JOSE FRANCISCO TUTOR 1ºCFGM COM jf.canoalonso@edu.gva.es
CIVERA RODRIGO, LORENA CAP DEPARTAMENT l.civerarodrigo@edu.gva.es
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN ANT. TUTOR 1ºCFGS VENDES E.P. ja.fernandezmartin@edu.gva.es
GARCÍA LÁZARO, JOSE PABLO TUTOR 2ºCFGS VENDES E.P. jp.garcialazaro@edu.gva.es
ORTUÑO SERRA, TERESA  J. ESTUDIS CICLES tm.ortunoserra@edu.gva.es
PEREZ DOMINGO, JOSE LUÍS TUTOR 1ºCFGS MARK jl.perezdomingo@edu.gva.es
PEREZ GOMEZ, VERONICA TUTOR 1ºFPB-SER.COM v.perezgomez@edu.gva.es
 RIVERA NICOLAS, PEDRO pr.riveranicolas@edu.gva.es
SARRIÓ SARRIÓ, Mª JOSÉ mj.sarriosarrio@edu.gva.es
VALLS MATEU, CARMEN TUTOR 2ºFPB-SER.COM c.vallsmateu@edu.gva.es