Sol·licitud claus Web Família

Web Família (https://familia2.edu.gva.es) és el portal des del qual els pares o els tutors legals poden veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Per a no haver d’estar pendent de la web, pot subscriure’s per a ser notificat en l’e-mail quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Si és pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne, pot sol·licitar les claus per a usar aquesta aplicació emplenant aquest imprés i presentant-lo en secretaria del centre.

Pot trobar més informació en el següent enllaç.