1.1. Història del nostre centre

Mapa de la comarca del Canal de Navarrés (provincia de Valencia, España)
 • La Secció de l’IES d’Énguera es va crear en el curs 1998/99.
 • Estava ja prevista en el Mapa Escolar per la necessitat d’escolaritzar als alumnes de 3r d’ESO (primer any d’implantació), ja que l’IES d’Énguera no disposava dels mitjans necessaris per a això.
 • Els alumnes/as provenen del col·legi de Navarrés i dels centres adscrits a la Secció, Xella, Bolbait, Navarrés, Quesa i Bicorb.
 • Ubicació: Provisionalment la Secció va desenvolupar les seues activitats en locals de l’Ajuntament i de la Parròquia (es van haver de realitzar obres d’adequació) situats al carrer Maestro V. Almor, 32 de Navarrés.
 • En el curs 2003/04 es crea per transformació de la Secció de l’IES d’Énguera l’actual IES, amb un perfil de 12 unitats d’ESO i Programa d’Incorporació Progressiva del Valencià. Al setembre comencem el curs en el nou Institut.
 • Per Resolució de Conselleria del 08-08-2006 i a proposta del Consell Escolar i Ajuntament l’IES de Navarrés té la denominació específica de “La Canal de Navarrés”.
 • Des del curs 2006/07 l’IES desenvolupa un Programa de Diversificació Curricular.
 • En el curs 2007/08 s’autoritza la implantació dels batxillerats, ordre del 13/06/08.

1.2 Marc legal.

 • Amb data 17-09-2003, pel Decret 178/2003 del 12 de Setembre del Consell de la Generalitat, es crea l’Institut d’Educació Secundària de Navarrés, per transformació de la Secció de Secundària existent.
 • Codi : 4601278
 • Titular : Generalitat Valenciana.
 • Composició :12 unitats d’ESO + 4 de Batxiller.
 • Capacitat : 360 llocs escolars.

1.3 Característiques físiques i demogràfiques.

La Canal de Navarrés limita al nord amb la Foia de Bunyol; a l’est amb la Ribera Alta; a l’oest amb la Vall d’Aiora i al sud amb La Costera. Són terres abruptes fortament erosionades per l’acció fluvial i amb extenses zones de pineda. És habitual en aquesta regió trobar la imatge d’algunes de les seues fortaleses enfilades sobre espolons rocosos i sobreeixint sobre les pinedes.
Es tracta d’una comarca que va ser fronterera, determinant durant la Reconquesta els límits entre els regnes cristians de Castella i Aragó i els dominis musulmans.

La comarca pertany a la regió o àrea d’influència de Xàtiva. S’estén per la meitat suboriental de la plataforma cretàcica de Caroig-Bicorb, els vorells afonats de la qual donen origen a diverses foies i depressions com la Canal de Navarrés, d’orientació NNO-SSe i la vall d’Énguera amb direcció SOTA-NE.

La comarca té una escassa entitat poblacional. En conjunt suma una extensió de 709,30 Km² i està poblada per uns 15.720 habitants.

Una cinquena part de la població activa continua tenint en l’agricultura la seua ocupació principal, mentre que la indústria acull el 35% i la construcció el 18%.

La producció agrícola es basa en els cultius d’hortalisses, tarongers, tabac i oliveres.

Les activitats empresarials s’enquadren principalment en el Tèxtil, rebosteria, aliments congelats, fabricació d’olis i fabricació de purs.

Les comunicacions es redueixen a la carretera comarcal que uneix els pobles de la comarca i les carreteres comarcals Anna-Rotglà i Navarrés-Sumacarcer que la comuniquen amb la resta de comarques.

Fonamentalment la població és d’origen espanyol o de la Unió Europea. Hi ha un percentatge baix de població que prové de la resta d’Europa, Amèrica del Sud o Àsia.

Canal de Navarrès

MunicipiPoblació (2008)Població (2021)Extensió (km2)Densiitat (hab./km²)
Anna2.7182.62721,40123,32
Bicorb603527136,503,85
Bolbaite1.5071.33640,4033,71
Enguera5.7624.779241,8020,38
Millares517341105,503,31
Navarrés3.0683.00447,0064,49
Quesa74066973,209,19
Chella2.7762.43743,5057,77
Total17.17415.720709,3022,16
En cursiva-negreta els municipis adscrits a l’IES La Canal de Navarrés.

Quasi tots els alumnes són nascuts a la comarca. Un 15% de l’alumnat de l’IES és estranger, procedent de països europeus, àrabs i sud-americans.

L’arribada d’emigrants va frenar la tendència regressiva de la població de la comarca. Davant la crisi hi ha moltes famílies que han tornat als seus països, però la majoria s’ha establit en la zona.

Quasi la totalitat de les famílies està composta per quatre membres ( pares i dos fills). Viuen en una casa de la seua propietat i els alumnes manifesten que disposen d’una habitació o lloc apropiat per a l’estudi.

El perfil laboral de les famílies és el següent:

 • Pare amb treball de baixa-mitja qualificació.
 • Mare mestressa de casa (40%).
 • Mare que treballa fora de casa (60%)- en moltes ocasions treball no declarat-
 • Numere alt d’aturats.

L’ambient cultural reflecteix:

 • Escassos hàbits de lectura.
 • Poca participació en associacions de tipus cultural ja que l’oferta comarcal es redueix quasi exclusivament a les Bandes de Música i Conservatori.
 • Els alumnes empren majoritàriament el seu temps d’oci amb els amics, la televisió, l’ordinador, el mòbil i la música.
 • El 30% dels alumnes reconeix no col·laborar en les tasques de la casa.
 • La llengua de comunicació familiar és el castellà.