Erasmus +

ETWINNING

Què és eTwinning?

eTwinning forma part d’Erasmus+, el programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport. L’objectiu d’eTwinning  és promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat dels països que participen a través de les TIC. Per a coordinar aquesta acció en tot Europa, eTwinning compta amb un Servei Central de Suport a Brussel·les i amb un Servei Nacional de Suport (SNA) en cada país. Algunes xifres:

  • 641540 docents inscrits de 40 països.
  • 51297 docents espanyols inscrits.
  • 203582 centres escolars.
  • 13139 centres espanyols inscrits.
  • 84038 projectes.
  • 3603 projectes espanyols actius.