Ràdio

El projecte del Taller de Radio en l’I.E.S. La Canal de Navarrés va iniciar la seua marxa al començament del present curs escolar 2018-19 com a part del projecte “Patis divertits”, durant els segons patis de la jornada diària escolar. Un grup d’alumnes de 3r d’ESO van iniciar aquest projecte, començant amb el programa d’entrevistes, “20 minutos amb…”

ALGUNS OBJECTIUS:

  • Utilitzar la ràdio de l’Institut com un mitjà de comunicació escolar on es potencie l’escolta, el diàleg i el treball en equip.
  • Integrar la ràdio de l’Institut en la tasca docent com un recurs pedagògic dins i fora de l’aula.
  • Potenciar la col·laboració entre alumnes i docents.

El Taller de Ràdio és eminentment pràctic i compta amb l’equip humà (alumnat) i tècnic (taula de mescles, auriculars, micròfons, etc.) necessaris per a la seua realització. Tots els assistents reben materials didàctics i formatius sobre els continguts del taller.

La formació teoricopràctica sobre comunicació radiofònica tracta temes com: el dret a comunicar i els drets humans, descripció d’una emissora de ràdio, locució, elaboració de guions, musicalitzar programes, realització d’entrevistes, taules redones, monogràfics, dramatitzats, taula de mescles i operació de control de so.

Entrevista a Miguel Tortosa (EF) 2023