Activitats Complementàries i Extraescolars

  • Al nostre centre, tindran la consideració d’activitats complementàries i extraescolars, aquelles activitats generals del centre organitzades pel DACE (Departament d’Activitats Complementàries i Extraescolars), les activitats programades pels diferents departaments a més de les organitzades per institucions – organitzacions – sense cap ànim de lucre i que el centre acull com a pròpies.
  • Totes les activitats programades hauran d’estar incloses dintre de la PGA per a la seva consideració i acreditació professional.