PROVA ACCES CICLES

QUALIFICACIONS PROVES D’ACCÉS A CICLES

Ja s'han publicat al tauler d'anuncis de l'IES Joan Coromines les qualificacions de les proves d'accés a cicles. També ho pots consultar fent clic en els següents botons: