Aneu a la barra d'eines

Informació General – COVID19

Atenent a la presència d’un possible brot extern, s’adopten aquestes mesures:

1️⃣ L’accés al centre entre els dies 2 a 7 de juliol estarà controlat

2️⃣ La jornada de proves extraordinàries prevista per al dia 2 de juliol es trasllada al dia 6 de juliol, dimarts. Mateix horari.

3️⃣ La jornada d’avaluacions extraordinàries del dia 5 de juliol es trasllada al dia 7 de juliol, dimecres. Mateix horari.

4️⃣ S’anul·len les jornades d’atenció presencial a famílies i alumnat dels dies 5, 6 i 7 de juliol. Les famílies i alumnat que vullguen o necessiten atenció han de sol·licitar cita prèvia telefonant a 962829990.

Informació COVID19: Confinament Grup 2n Batxillerat B

INFORMACIÓ COVID19: Grup 2n Batxillerat B confinat

Hui ens han comunicat tres casos positius en el grup-classe de 2n batxilerat B, amb la qual cosa comuniquem que, momentàniament, aquesta classe queda totalment confinada i tancada presencialment. L’alumnat del grup ha d’esperar comunicació del centre educatiu per realització de prova PCR.

 

Reinici activitat lectiva

BON ANY!

Recordem que davant la fi de les vacances de Nadal, i el reinici de les classes el proper dijous, 7 de gener, les mesures sanitàries que hem de continuar aplicant:

  1. Els/les alumnes han de vindre al centre amb la prova de temperatura, i en cap cas assistir si mostra qualsevol símptoma.
  2. Cal portar abric donat l’oratge que es preveu, i que hem de continuar amb ventilació suficient a les aules.
  3. Puntualitat i recordar als i les nostres fills i filles les mesures de distància social, ús de mascaretes i no compartir materials.

Trametem a més altres dos informacions o comunicacions importants:

1️⃣ És molt important que es comunique al centre la situació sanitària de cada alumne/a que no està assistint al centre. Podem utilitzar les següents vies:

▶️ email: 46005934@gva.es
▶️ telèfon: 962829990
▶️ email del / de la tutor /a

2️⃣ També és important que l’alumnat que no pot vindre al centre treballe a AULES per donar continuïtat al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. En casos concrets, poden consultar l’adreça email de contacte de tot el professorat en aquest directori, o bé per la via ordinària ITACA/WebFamília.