Informació General – COVID19

Atenent a la presència d’un possible brot extern, s’adopten aquestes mesures:

1️⃣ L’accés al centre entre els dies 2 a 7 de juliol estarà controlat

2️⃣ La jornada de proves extraordinàries prevista per al dia 2 de juliol es trasllada al dia 6 de juliol, dimarts. Mateix horari.

3️⃣ La jornada d’avaluacions extraordinàries del dia 5 de juliol es trasllada al dia 7 de juliol, dimecres. Mateix horari.

4️⃣ S’anul·len les jornades d’atenció presencial a famílies i alumnat dels dies 5, 6 i 7 de juliol. Les famílies i alumnat que vullguen o necessiten atenció han de sol·licitar cita prèvia telefonant a 962829990.

Informació COVID19: Confinament Grup 2n Batxillerat B

INFORMACIÓ COVID19: Grup 2n Batxillerat B confinat

Hui ens han comunicat tres casos positius en el grup-classe de 2n batxilerat B, amb la qual cosa comuniquem que, momentàniament, aquesta classe queda totalment confinada i tancada presencialment. L’alumnat del grup ha d’esperar comunicació del centre educatiu per realització de prova PCR.

 

Informació COVID19: Alumnat d’altres localitats

INFORMACIÓ COVID19

Atesa la situació de confinament perimetral d’Oliva, l’alumnat que ve d’altres localitats ha d’acreditar la seua situació amb un certificat o carnet d’estudiant.

L’alumnat que ho necessite, o bé passa per Secretaria o bé envia a 46005934@gva.es sol·licitud indicant adreça email de resposta.

Reinici activitat lectiva

BON ANY!

Recordem que davant la fi de les vacances de Nadal, i el reinici de les classes el proper dijous, 7 de gener, les mesures sanitàries que hem de continuar aplicant:

  1. Els/les alumnes han de vindre al centre amb la prova de temperatura, i en cap cas assistir si mostra qualsevol símptoma.
  2. Cal portar abric donat l’oratge que es preveu, i que hem de continuar amb ventilació suficient a les aules.
  3. Puntualitat i recordar als i les nostres fills i filles les mesures de distància social, ús de mascaretes i no compartir materials.

Trametem a més altres dos informacions o comunicacions importants:

1️⃣ És molt important que es comunique al centre la situació sanitària de cada alumne/a que no està assistint al centre. Podem utilitzar les següents vies:

▶️ email: 46005934@gva.es
▶️ telèfon: 962829990
▶️ email del / de la tutor /a

2️⃣ També és important que l’alumnat que no pot vindre al centre treballe a AULES per donar continuïtat al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. En casos concrets, poden consultar l’adreça email de contacte de tot el professorat en aquest directori, o bé per la via ordinària ITACA/WebFamília.