Secretaria

Llistat de llibres curs 2023-24

Per js_salellesmateu | 11 de juliol de 2023

Llistat de llibres pel proper curs 2023-24

Admissió i matrícula ESO i Batxillerat curs 2023-24

Per js_salellesmateu | 7 de maig de 2023

Instruccions i més informació:

Inscripció a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Formació Professional Curs 22-23

Per js_salellesmateu | 3 de febrer de 2023

Aquestes proves van dirigides a aquelles persones interessades a cursar estudis de Formació Professional però que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe.

Podeu consultar els documents-resum que ha preparat el Departament d’Orientació de l’IES:

Més informació (normativa, requisits, impresos i documentació, orientacions, cursets preparatoris, exemples de proves, etc…) pot ser consultada també en aquesta web de la Conselleria. (navegueu pels diferents subapartats al menú de l’esquerra).

També cal tindre present que tots els impresos que es descarreguen punxant als enllaços corresponents, són PDF emplenables electrònicament des del propi ordinador, però si s’obre el document a una finestra del navegador i aquest no deixa omplir, cal descarregar-lo per obrir-lo amb un lector de PDF (com Acrobat Reader):

Botó de descarregar
Botó “Descarregar” al visor de PDF del navegador

Selecció de Professorat Especialista en Tècniques de temps lliure: Llistat provisional puntuacions fase entrevista

Per js_salellesmateu | 20 de desembre de 2022

Al document, a més del llistat de puntuacions hi ha informació sobre el termini de reclamacions:

Selecció de Professorat Especialista en Tècniques de temps lliure: Llista definitiu puntuacions

Per js_salellesmateu | 16 de desembre de 2022

Al document, a més del llistat de puntuacions hi ha informació sobre la fase d’entrevistes:

Procediment de selecció de Professorat Especialista

Per js_salellesmateu | 21 de novembre de 2022

Busquem una persona per contractar com a professorat especialista:

Al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives que s’imparteix al centre.

Llistat de llibres curs 2022-23

Per js_salellesmateu | 13 de juliol de 2022

Llistat de llibres pel proper curs 2022-23

Proc. selecc. Professorat Especialista: Llistat provisional puntuacions.

Per js_salellesmateu | 8 de juliol de 2022

Llistat provisional de les puntuacions totals obtingudes pels candidats (el document conté dues pàgines, utilitzar les fletxes per canviar de pàgina):

resultFinalSelecProfesEsp

Proc. selecc. Professorat Especialista: Fase de concurs. Llistat definitiu

Per js_salellesmateu | 5 de juliol de 2022

Llistat definitiu d’admesos i exclosos, puntuació obtinguda i altres informacions:

Proc. selecc. Professorat Especialista: Fase de concurs. Llistat provisional

Per js_salellesmateu | 17 de juny de 2022

Llistat provisional d’admesos i exclosos, puntuació obtinguda i altres informacions: