Reinici activitat lectiva

BON ANY!

Recordem que davant la fi de les vacances de Nadal, i el reinici de les classes el proper dijous, 7 de gener, les mesures sanitàries que hem de continuar aplicant:

  1. Els/les alumnes han de vindre al centre amb la prova de temperatura, i en cap cas assistir si mostra qualsevol símptoma.
  2. Cal portar abric donat l’oratge que es preveu, i que hem de continuar amb ventilació suficient a les aules.
  3. Puntualitat i recordar als i les nostres fills i filles les mesures de distància social, ús de mascaretes i no compartir materials.

Trametem a més altres dos informacions o comunicacions importants:

1️⃣ És molt important que es comunique al centre la situació sanitària de cada alumne/a que no està assistint al centre. Podem utilitzar les següents vies:

▶️ email: 46005934@gva.es
▶️ telèfon: 962829990
▶️ email del / de la tutor /a

2️⃣ També és important que l’alumnat que no pot vindre al centre treballe a AULES per donar continuïtat al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. En casos concrets, poden consultar l’adreça email de contacte de tot el professorat en aquest directori, o bé per la via ordinària ITACA/WebFamília.