E. S. O.

Opcions pel proper curs d’ESO o Batxillerat

Per salelles_jua | 28 de maig de 2020

Clicant a alguna de les opcions del desplegable de baix, s’obrirà una presentació amb l’explicació i opcionalitat del curs en qüestió.
Pots navegar pels diferents apartats de la presentació clicant a les fletxes que apareixen a la línia inferior.

Futurs alumnes de 2n ESO

Futurs alumnes de 3r ESO

Futurs alumnes de 4t ESO

Alumnat que gradua en ESO i vol fer Batxillerat

Resum recursos orientació 4t ESO

Per salelles_jua | 10 de maig de 2020