Butlletí Informatiu 28/06/2024

ALTRES ORGANISMES

  • DOSSIER D’ACTIVITATS CEACV/DOSIER DE ACTIVIDADES CEACV
  • CEACV / Dossier activitats curs 2024-2025 // CEACV / Dosier actividades curso 2024-2025


ALTRES ORGANISMES

DOSSIER D’ACTIVITATS CEACV/DOSIER DE ACTIVIDADES CEACV

Benvolguda / Benvolgut docent.

El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha publicat ja el Dossier d’activitats que oferta per al curs 2024-2025.

El CEACV ofereix als centres educatius un ampli programa d’activitats al voltant del medi ambient i de la sostenibilitat. Les activitats recollidas en este dossier estan dissenyades amb objectius que reforcen l’enfocament competencial, fent a l’alumnat protagonista actiu durant la seua estada en el nostre centre. L’oferta s’estructura en 12 programes temàtics ajustats a un calendari. Enguany hem incorporat, com a novetat, les competències específiques per a primària i secundària que estan vinculades a les activitats que es realitzen en el CEACV.

Disposeu de tota la informació en la pàgina web del CEACV.

Preguem que en feu màxima difusió entre el professorat del vostre centre.

Una cordial salutació.

———————————————————————–

Querida/ Querido docente.

El Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha publicado ya el Dosier de actividades que oferta para el curso 2024-2025.

El CEACV ofrece a los centros educativos un amplio programa de actividades en torno al medio ambiente y de la sostenibilidad. Las actividades recogidas en este dossier están diseñadas con objetivos que refuerzan el enfoque competencial, haciendo al alumnado protagonista activo durante su estancia en nuestro centro. La oferta se estructura en 12 programas temáticos ajustados a un calendario. Este año hemos incorporado, como novedad, las competencias específicas para primaria y secundaria que están vinculadas a las actividades que se realizan en el CEACV.

Disponéis de toda la información en la página web del CEACV.

Rogamos que hagáis máxima difusión entre el profesorado de vuestro centro.

Un cordial saludo.

. . . .

CEACV / Dossier activitats curs 2024-2025 // CEACV / Dosier actividades curso 2024-2025

Benvolguda directora / Benvolgut director,El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha publicat ja el Dossier d’activitats que oferta per al curs 2024-2025.El CEACV ofereix als centres educatius un ampli programa d’activitats al voltant del medi ambient i de la sostenibilitat. Les activitats recollides en este dossier estan dissenyades amb objectius que reforcen l’enfocament competencial, fent a l’alumnat protagonista actiu durant la seua estada en el centre. L’oferta s’estructura en 12 programes temàtics ajustats a un calendari. Enguany s’han incorporat, com a novetat, les competències específiques per a primària i secundària que estan vinculades a les activitats que es realitzen en el CEACV.Disposen de tota la informació en la pàgina web del CEACV.Els preguem que facen la màxima difusió entre el professorat del seu centre.Una cordial salutació.———————————————————————–Estimada directora / Estimado director,El Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha publicado ya el Dosier de actividades que oferta para el curso 2024-2025.El CEACV ofrece a los centros educativos un amplio programa de actividades en torno al medio ambiente y de la sostenibilidad. Las actividades recogidas en este dossier están diseñadas con objetivos que refuerzan el enfoque competencial, haciendo al alumnado protagonista activo durante su estancia en el centro. La oferta se estructura en 12 programas temáticos ajustados a un calendario. Este año se han incorporado, como novedad, las competencias específicas para primaria y secundaria que están vinculadas a las actividades que se realizan en el CEACV.Disponen de toda la información en la página web del CEACV.Les rogamos que hagan la máxima difusión entre el profesorado de su centro.Un cordial saludo.