Butlletí Informatiu 24/05/2024

EQUIP DIRECTIU

  • Pruebas Diagnósticas

DEPARTAMENTS

  • Erasmus+

ALTRES ORGANISMES

  • INICI PROGRAMA ALTES TEMPERATURES 2024. C.V
  • Webinaris residus CEACV Balafiament alimentari / Webinarios residuos CEACV Despilfarro alimentario

EQUIP DIRECTIU 

Pruebas diagnósticas

El próximo lunes y martes, el alumnado de 2º de ESO realizará la evaluación de diagnóstico, recogida en la resolución del 22 de abril de 2024 de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, cumpliendo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Esta determina con carácter básico, en sus artículos 21 y 29, que “todos los centros educativos realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado en el cuarto curso de educación primaria y en el segundo curso de educación secundaria obligatoria.

Esta evaluación, que será responsabilidad de las administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa”.

Así pues, el horario de estas pruebas será de 9.30-13 horas (lunes) y de 9.50 a 12 horas (martes) y se utilizarán los siguientes espacios: aula de informática 1, aula de informática 2, taller de administración 1,taller de administración 2 y taller de administración 5.

Confiamos en que la rutina del centro no se vea alterada en exceso durante la realización de estas pruebas.


DEPARTAMENTS

Erasmus+

Per fi hem pogut crear un lloc amb informació Erasmus+ a la web del centre: portal.edu.gva.es/ieselcaminas/erasmus

La setmana pròxima rebem la visita de professorat de https://prevert.lycee.ac-normandie.fr/

Han triat el nostre centre per a una setmana de job shadowing, es a dir, que venen a observar com treballem. A banda de participar en activitats del centre, compartirem també moments d’intercanvi cultural i gastronòmic. Podeu unir-vos en qualsevol moment. Contacteu amb Maria José Castillo o Nely Gómez.


ALTRES ORGANISMES

INICI PROGRAMA ALTES TEMPERATURES 2024 C.V.

Benvolgut/da director/a:

Des de la Direcció General de Centres Docents, es remet carta adjunta en la qual es comunica l’inici del Programa de Prevenció i Atenció als problemes de salut derivats de les Altes Temperatures en la Comunitat Valenciana 2024.

Es remet, a més, la previsió estacional de temperatura en la Comunitat Valenciana per a aquest estiu, per donar publicitat en el seu centre, davant la possible arribada d’alertes per episodis de temperatures altes o extremes.

Reben una cordial salutació.

Estimado/a director/a:

Desde la Dirección General de Centros Docentes, se remite carta adjunta en la que se comunica el inicio del Programa de Prevención y Atención a los problemas de salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana 2024.

Se remite, además, la previsión estacional de temperatura en la Comunitat Valenciana para este verano, para dar publicidad en su centro, ante la posible llegada de alertas por episodios de temperaturas altas o extremas.

Reciban un cordial saludo.

Carta onada de calor
Previsión estacional de temperatura en la Comunitat Valenciana. Verano 2024

. . . .

Webinaris residus CEACV Balafiament alimentari / Webinarios residuos CEACV Despilfarro alimentario

Bon dia.

El pròxim dia 28 de maig, dimarts, d’11.30 a 12.45 h, tenim preparat un nou seminari en línia sobre residus del CEACV. 

En esta ocasió el tema que tractarem és el balafiament alimentari, en què moment ens trobem i com podem treballar este tema de manera educativa en un àmbit escolar.

Ens acompanyaren en este seminari en línia Paloma Sánchez, educadora del CEACV i Tatiana Pina i María Calero de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.

Si esteu interessats/des a assistir a esta nova sessió dels seminaris web sobre residus del CEACV podeu fer la inscripció en el següent enllaç:

Balafiament alimentari. El menjar no es tira! – Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) – Generalitat Valenciana (gva.es)

Salutacions.

———————

Buenos días.

El próximo día 28 de mayo, martes, de 11:30 a 12:45 h, tenemos preparado un nuevo webinario sobre residuos del CEACV.

En esta ocasión el tema que vamos a tratar es el despilfarro alimentario, en que momento nos encontramos y como podemos trabajar este tema de forma educativa en un ámbito escolar.

Nos acompañaran en este webinario Paloma Sánchez, educadora del CEACV y Tatiana Pina y María Calero de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València.

Si estáis interesados/as en asistir a esta nueva sesión de los webinars sobre residuos del CEACV podéis hacer la inscripción en el siguiente enlace:

Despilfarro alimentario. ¡La comida no se tira! – Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) – Generalitat Valenciana (gva.es)

Saludos.

Imagen 1

Imagen 2