Aneu a la barra d'eines

Informe favorable del Projecte Lingüístic

Els informem que la Conselleria ha emés un informe favorable de la proposta del PLC (Projecte Lingüístic de Centre).

L’esmentada proposta de PLC concreta les següents proporcions d’ús vehicular de les llengües:
– Castellà: 47,6%
– Valencià: 27,4%
– Llengua estrangera: 16,9%

Es recorda que la implantació del projecte serà progressiva:

• Curs 2021-2022: 1r i 2n d’ESO
• Curs 2022-2023: 3r d’ESO
• Curs 2023-2024: 4t d’ESO

Durant el curs 2021/2022, s’impartiran en 1r i 2n ESO 8 hores en valencià (d’elles, 3 són de l’assignatura de valencià, 2 hores en música, 2 hores en educació física i 1 hora en tecnologia), 5 hores en anglés (d’elles, 4 hores són de l’assignatura d’anglés i 1 hora de tecnologia) i 17 hores en castellà (la resta d’assignatures).